Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 2 min

Galileo, het Europese GPS, blijft in de ruimte!

sattelite

GPS is heel handig als je met je mobieltje de weg zoekt, met je navigatiesysteem op de weg bent, of als je in de bergen zit en een goede GPS ontvanger hebt. Nadeel van het Global Positioning System is dat we afhankelijk zijn van de VS. En super nauwkeurig is het ook niet; er zit een foutmarge van ongeveer vier meter in, niet handig als je op de weg zit en je daardoor de juiste rijstrook mist. En yep, dat is me wel eens gebeurd 🙂

Fijn dat we in Europa daarom onze eigen navigatiesattelieten bouwen. Dan zijn we niet meer afhankelijk van een buitenlandse partij die zomaar het signaal kan blokkeren, en bovendien zijn is het Europese systeem tot op ongeveer een meter precies. De voordelen zijn zo groot dat ook landen buiten Europa interesse hebben in deelname. De naam? Galileo.

Omdat de EU nu een beetje moet bezuinigen op de begroting — en terecht, we moeten allemaal bezuinigen tenslotte — was er even sprake van dat er minder geld voor Galileo zou zijn, en dat het project dus flink vertraagd zou worden. Gelukkig heeft de Europese Commissie (EC) de bezuiniging tot een minimum weten te beperken. Ik denk dat de EC daarmee verstandig handelt. Projecten zoals Galileo, hoewel omstreden vanwege de hoge kosten, zijn vitaal voor o.a. de economie in de Europese zone. Je zou natuurlijk kunnen stellen dat we de functionaliteit niet nodig hebben omdat we gewoon het Amerikaanse GPS kunnen gebruiken, maar dat is een gevaarlijke afhankelijkheid. Bovendien geeft het Galileo project een leuke spin-off door de ontwikkeling van Europese hoogwaardige technologie.

galileo

Wel een kanttekening is dat de overschrijding van het budget en de vertraagde oplevering erg vervelend zijn. Ik hoop dat er lessen uit getrokken worden en misschien zullen de projectleiders ook vervangen moeten worden – maar ik weet te weinig van de situatie om al te harde oordelen te kunnen vellen. Feit is wel dat multinationele projecten vaak duur en traag verlopen door de uiteenlopende talen, belangen en bijkomende overhead. Die extra kosten zouden al vantevoren ingecalculeerd moeten worden. Dat is gewoon de prijs van veel EU projecten en dat is geen probleem zolang de baten groter zijn dan de kosten. Wel kan het betekenen dat sommige EU projecten misschien beter geen doorgang kunnen vinden. Voor Galileo denk ik dat de baten en belangen zo hoog zijn dat ze de kosten rechtvaardigen.

Kortom, Galileo blijft in de lucht, of beter gezegd: in de ruimte!


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.