Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 3 min

Eisen van Brussel versus het landsbelang; PVV verlaat het schaakbord

Oswald Spengler

Zonet hebben Rutte, Verhagen en Wilders hun persconferentie gegeven nadat eerder op de dag Wilders het overleg in het Catshuis verliet.

Wilders stelde centraal dat ze “geknokt” hebben voor “hun kiezer”. Rutte stelde vooral het landsbelang centraal en wees op de omhoog gierende staatsschuld als er niets gedaan wordt. Wilders had grote problemen met het verlies van koopkracht van, met name, AOW-ers, en verzette zich tegen het “kapot bezuinigen” van de economie.

Wat de PVV betreft is de 3% norm ook niet heilig. In Europa is afgesproken dat het begrotingsoverschot maximaal drie procent bedraagt — dat wil zeggen dat er dan nog steeds schuld gemaakt wordt. De PVV vindt schuld geen probleem en zou liever nog wat meer schuld maken, ook al is dat op lange termijn een groot risico voor Nederland.

Wilders had het vooral over de “eisen uit Brussel” en dat we ons daaraan niet hoeven te onderwerpen. Nu is die 3% norm vooral tot stand gekomen door druk van landen zoals Nederland, juist omdat wij wel beseffen dat je niet eeuwig door kunt gaan met op populistisch-socialistische wijze schulden maken. Die 3% eis is zeer zinvol, een 0% eis zou nog zinvoller zijn, en Wilders wil liever een 3,5% — 4% norm, net hoe het hem tijdelijk uitkomt.

Een mogelijke nieuwe partner voor een financieel gezonde toekomst voor Nederland is D66. Die partij weet ook dat het doorschuiven van schulden naar volgende generaties niet sociaal is, en ook niet verstandig is als je op lange termijn een verzorgingsstaat in stand wilt houden.

Er ontstaat nu een lastige situatie. Wilders heeft mogelijk gelijk als hij stelt dat de staatshuishuiding niet op orde gebracht moet worden door lastenverhoging (belastingen), maar door bezuinigingen op consumptieve en zinloze uitgaven zoals ontwikkelingshulp, EU socialisme, subsidies, klimaatreligie, en dies meer. Juist D66, samen met de VVD één van de weinige krachten in Nederland die wel een duurzame langetermijnvisie heeft op de staatsuitgaven en economie, heeft tegelijkertijd ook een wat irrationele hang naar dergelijke zinloze uitgaven. Hetzelfde geldt echter voor het CDA, alles in mindere mate.

VVD, D66, CDA, en nog wat zetelvulling? Het huidige politieke landschap garandeert geen meerderheid in de kamer voor zo’n samenstelling na de te verwachten nieuwe verkiezingen.

Het alternatief is een links-rechts coalitie of mogelijk zelfs een linkse regering. Zo’n samenstelling zal naar verwachting niet vies zijn van meer staatsschuld om zo op korte termijn leuke resultaten te realiseren. Het land zal niet doen wat nodig is om zichzelf gezond te houden; het neemt dan de lekkere snack voor het snelle goede gevoel.

Het gevoel bekruipt me dat er nu toch een gat zit in het politieke spectrum dat goed opgevuld zou kunnen worden door een partij die economisch realistisch is, ook op lange termijn, en tegelijkertijd de Nederlandse staatssoevereiniteit tegen de EU in wil verdedigen en kritisch is over “linkse hobby’s”. Het is nog maar de vraag in hoeverre de VVD zo’n rol op zich zal kunnen nemen.

Eigenlijk, bij al dit nieuws, is dit wat er in me opkomt: de ondergang van het Avondland. De politiek kan het niet oplossen. Een verandering van paradigma is nodig.

Update 2012-04-23: Zie ook onder meer de volgende artikelen:

Reacties

✉ Ruud Beijer op 2012-04-24

Geachte lezers, voor mij blijft de PVV de enige partij die het voor ons opneemt. Of wilt u liever naar de pijpen van Brussel dansen? Ik ben op zoek naar vrijwilligers in Flevoland die mij willen helpen met flyeren en verkiezingsposters plakken. Het is in ons eigen belang!
reacties naar . Leve de PVV!!!

✉ Reint Meijer op 2012-04-27

Het ( voorlopige ) akkoord behelst een pakket van o.a. snoeien in uitkeringen, afschaffing van de hypotheekrenteaftrek ( daar gaat het naar toe ), het opjagen van de werkloosheid door het duurder maken van werk, verhoging van BTW van 19 naar 21%, het loslaten van de immigratieregels etc. Helaas zie ik nergens voorstellen over de aanpak van de huurtoeslag, steunfraude en andere dergelijke zaken waar Links zijn handen niet aan wil uitsteken.


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.