Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 2 min

VVD opgezegd vanwege hun aanval op de persvrijheid

Dat had ik van een club die woorden als Vrijheid en Democratie in z’n naam heeft staan nou niet verwacht. Maar ze tekenden een internationaal akkoord (migratiepact) waarin de vrijheid van pers en vrije verkiezingen onder druk komt te staan. Daarom heb ik mijn lidmaatschap stopgezet. Twaalf jaar lang was ik lid van de VVD.

Marrakech 1
Marrakech 2

Hieronder de tekst van mijn opzeggingsbrief.


VVD secretariaat
Mauritskade 21
Postbus 30836
2500 GV Den Haag

Betreft: opzegging n.a.v. “Marrakech”

Elspeet, 5 december 2018

L.S.!

Tot mijn spijt moet ik mijn lidmaatschap van de VVD opzeggen.

Sinds 2006 ben ik lid. Daarvoor was ik lid van de JOVD.

Voor mij, als persoon en ook als iemand opgeleid tot politicoloog, is het onbestaanbaar om lid te zijn van een vereniging zie zich kan vinden in een internationaal akkoord waarbij o.m. afgesproken wordt om de vrije pers aan banden te leggen en in te grijpen in verkiezingscampagnes. Mijn opmerkingen heb ik in de bijlagen geplaatst (2 pagina’s).

Daarnaast is er een algehele cultuureel-marxistische sfeer in het Global Compact for Migration. Migratie wordt aangemoedigd, er wordt een basis gelegd voor de afbraak van nationale tradities en de natiestaat, misdaden worden in morele hokjes gestopt (“haatmisdaden”), een discours op basis van identity politics (SJW) wordt aangemoedigd, et cetera. De VVD heeft zich achter dit akkoord geplaatst.

Voor Bolkestein, van wie ik nog college heb gehad, heb ik veel respect. Hij heeft de partij terecht ernstig gewaarschuwd in deze kwestie. Ik kan me herinneren dat ik een mondeling tentamen moest doen in zijn ruime werkkamer, waarvan de wanden gevuld waren met boeken. Die hang naar kennis en inzicht zie ik niet terug in de VVD van vandaag. Wat is de partij ver afgedwaald! Het kritisch lezen van een verdrag is al teveel moeite. Of, als dat wel kritisch gelezen is, waar staat de partij dan nog voor? Alle kernprincipes lijken vloeibaar geworden te zijn.

Ik kan daar niet in meegaan. Daarom verzoek ik u om mij uit het ledenbestand te verwijderen.

Wellicht is het toeval, maar dat juist op 5 december, de dag van Sinterklaas, in het nieuws komt dat de VVD akkoord gaat met een tekst die ook het in de ban doen van Zwarte Piet faciliteert, is erg symbolisch.

Met vriendelijke groet,

Evert Mouw, MSc MA
lidnummer: 2175565


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.