Furor Teutonicus over | blog | volg | teuto | lyme | archief | todo

⚠️ Deze website is recent overgezet van Wordpress naar Grav, en dat werk is nog niet afgerond. Hier en daar kunnen dus fouten of gebreken optreden. 🏗️ 🔧 🖥️


🕰️ 2022-02-10
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 0 min

Model estimates vs. reality: COVID-19 related IC admissions in The Netherlands

Reality (LCPS) defeated the model (RIVM) big time for the prediction made on Dec. 21, 2021, probably because the RIVM did account for higher Omicron transmissibility but not for lower virulence.

21dec21

For this graph, data collected earlier (see here, in Dutch) was used. Curve fitting was done with #JuliaLang’s CurveFit.jl.

For a total of six scenarios (RIVM predictions of Intensive Care (IC) daily admissions) data was collected. Graphs for all scenarios is shown below.

Six predictions vs. outcomes.

The sources (incl. Julia code and plots) are available: rivm_estimates_vs_reality.zip


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.