Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 1 min

Wilde natuur of menselijke sturing?

Deze citaten komen uit een uitstekend verslag van de situatie in de OVP door Jozef Linthorst onder de titel “Werk in uitvoering Oostvaardersplassen”, verschenen in 2002 in het winternummer van “Het Edelhert”, de periodiek van Vereniging het Edelhert (VeH).

Duidelijk is hoe groot het belang is van menselijke sturing en beheer in Nederlandse Natura-2000 (N2k) gebieden. Deze N2k gebieden ontlenen hun status aan de Europese Habitatrichtlijn, die dergelijke gebieden inricht ter bescherming van wilde flora en fauna. Aan de ene kant parkinrichting en -beheer, aan de andere kant wilde natuur – de invulling van de Habitatrichtlijn verwondert me nog steeds.

Wilde natuur is kennelijk maakbaar; maar als het zo uitkomt, ook weer niet en moet de wilde natuur vooral wild blijven en vrij van menselijke invloeden. Dat lijkt de situatie bij de mainstream natuur- en ecologiebeweging in Nederland, zoals Rob Bijlsma die ook al constateerde. Zonder goed onderscheid tussen parken en wilde natuur blijven we tegen gelegenheidsargumenten aanlopen, waar zowel de samenleving (stikstof-deadlock) als de parken als de echte natuur niet bij gebaat zijn.

Onderstaande citaten komen uit een uitstekend verslag (CBZ) van de situatie in de OVP door Jozef Linthorst onder de titel “Werk in uitvoering Oostvaardersplassen”, verschenen in 2002 in het winternummer van “Het Edelhert”, de periodiek van Vereniging het Edelhert (VeH). Die vereniging staat al decennialang een realistisch natuurbeleid voor.

Jozef Linthorst, 2002