Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 4 min

Met 100 trekkers naar het politiekantoor

De tractoren verzamelden in twee groepen. Eentje ten noorden van Zwolle, een andere aan de westrand. De boeren gingen aangifte doen op het politiekantoor, en wel met de tractor. Daarna reden ze nog even door naar een distributiecentrum van de Albert Heijn, om die een paar uur te blokkeren.

De tractoren staan voor het politiebureau geparkeerd.

De aangifte is in mijn beleving ook symbolisch. Maar de schade is heel echt. Schade voor de gezondheid van de veestapel, economische schade voor de bedrijven, en indirect ook schade voor alle bedrijven en personen die bij de sector betrokken zijn. Ik verpacht een paar bunder land aan een kalverboer en in dat opzicht ben ik belanghebbende. Ik moet er eerlijk bij zeggen dat, als de vraag naar landbouwgrond toeneemt vanwege zonnecellen (slecht voor de grond en het landschap) en import (asielindustrie, omvolking, resulterende woningnood), het misschien ook zo is dat de waarde ervan toeneemt. Maar toch zint me dat niet. Het zint me in het geheel niet! Het is teveel gedreven door politiek bedrog, NSB-gedrag en kortzichtigheid. Hoe lang ik weerstand kan blijven bieden weet ik niet, maar ik geef me niet zomaar gewonnen.

Dus omdat ik ’t boerenprotest steun ben ik er met de auto heen gereden. Het is te zot voor woorden dat boeren niet zelf mogen weten welk voer ze hun dieren mogen geven. De minister negeert zelfs veeartsen. Als er minder eiwit in diervoeder zit, dan kan zij meer woningen bouwen en wegen aanleggen. Laat dat eens diep inzinken… wat voor logica is hier toegepast? Het uit de hand lopende modeldenken heb ik eerder al benoemd in een rapport. Als zoon van een schaapherder vind ik de stadse opvattingen over onze natuur nogal bijzonder. We slopen nu onze boerenstand in de naam van wensnatuur. Het boertje pesten is al meer dan twintig jaar bezig. Stikstof is de spreekwoordelijke stok om mee te slaan. En dit alles in een jaar dat er door Covid-19 al veel minder stikstofuitstoot is, wat goed te zien is op satellietfoto’s.

Professionele begeleiding door de politie. De snelweg mocht niet, maar kruispunten werden afgezet voor een vlotte doorstroming.

De politie verzorgde de begeleiding en dat deden ze keurig. Ik sprak nog kort met enkele agenten, die de-escalerend optraden en het gesprek met de boeren op ontspannen manier aangingen. Veel van die agenten kwamen zelf uit een plattelandsomgeving en snapten heel goed waar het om ging. Met de tractoren de snelweg op mocht niet, maar voor de verkeersveiligheid werden kruispunten snel afgezet en was er voor en achter de stoet tractoren politie aanwezig. De bemoeizucht van “hoger opgeleide” ambtenaren en politici lijkt grenzeloos. Ik vroeg een agent of zij er ook last van hadden; of iedere hogere politie-beambte wel eerst ervaring op straat hadden opgedaan. Dat was gelukkig wel het geval, maar sommigen daarvan “maar een paar dagen”. Mensen, waar blijft de professionele autonomie? Artsen aan de lijn met protocollen, boeren aan de lijn van ministeriële richtlijnen, agenten die aangestuurd worden door bureaucraten.

Wat ook steekt is dat door handelsverdragen in de supermarkten goedkope landbouwproducten liggen uit landen die niet aan alle strenge regels doen die we wel op onze eigen boeren loslaten. Onze boeren werken milieubewuster en diervriendelijker, zonder daarvoor een eerlijke prijs te krijgen. En nu worden ze ook nog gedwongen om de gezondheid van hun dieren op het spel te zetten vanwege een raar soort stikstofboekhouding van onze overheid. Laat de wetgever de eigen geschapen chaos herstellen; ze zijn er om met goede wetgeving het volk te dienen, niet andersom.

Een straal dunne gier hield me even op afstand. Mooi gezicht wel.

Door het hele land waren andere groepjes boeren actief, en vandaag ook nog. De sluipmoordenares van de agrarische sector, minister Carola Schouten, nam haar veevoermaatregel net voordat de Kamer het zomerreces inging; dat zijn de gebruikelijke politieke trucjes. (Update: De Groot van D66 is ook in de stemming voor trucjes en deed aangifte van doodsbedreigingen. Let op de timing, de framing, de manier waarop hij aandacht naar zich toetrekt en afleidt van de inhoudelijke argumenten.)

Nu de bedrijfsvoering direct geraakt wordt zullen de boeren het er niet bij laten zitten. Ik geef ze groot gelijk! De FDF publiceerde vandaag dit bericht:

Een mededeling van de FDF over het hypocriete veevoer beleid.

Update: n.a.v. een vraag over wat de effecten kunnen zijn op het vee, hieronder een screenshot van het standpunt van de KNMvD. Van de dierenartsen verwacht ca. 70% ernstige gevolgen.

Standpunt KNMvD.

Reacties

✉ Ward de Jager op 2020-07-06

Op dit gebied ben ik totaal een leek, maar nu wel nieuwsgierig geworden. Hoe wil de staat nu dat veevoer er uit gaat zien, en waarom is dat slecht?

✉ Evert Mouw op 2020-07-06

In de eerste plaats is het natuurlijk irrelevant wat jij, ik, of de Staat daarvan vinden. De veehouders zelf horen te gaan over het voer dat ze hun dieren geven. Maar dit is de opinie van de meeste dierenartsen:

https://www.knmvd.nl/stikstofregels-veehouderij-mogen-niet-ten-koste-gaan-van-diergezondheid-en-welzijn/

(Ik zal dat nog even toevoegen aan het artikel.)


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.