Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 8 min

Groningen, Drenthe en Friesland saboteren het boerenprotest

Op 6 juli verbood de veiligheidsregio Groningen demonstraties met landbouwvoertuigen. Het verbod duurt tot 13 juli. Hier de Wom beschikking. Drenthe volgde nog diezelfde avond.

De tractoren zijn het symbool bij uitstek geworden van het boerenprotest. De Nederlandse dierenartsen vinden het beleid van de minister onverantwoord voor de gezondheid van de dieren van deze boeren. Daarom komen de boeren in actie – maar dat is nu verboden. Door acties met tractoren te verbieden wordt het protest in het hart geraakt. Is dat bewust?

Ook Drenthe heeft de acties van boeren met tractoren verboden. Hun brief is vrijwel identiek aan die van Groningen… Een dag later volgde Friesland, met iets aangepaste bewoordingen. Alleen ontbrak bij Drenthe en Friesland de derde pagina, met informatie over hoe je bezwaar kunt indienen. Tot zover zorgvuldig bestuur. Ze hebben wat algemeenheden gekopieerd van elkaar, en dat doet mij vermoeden dat de motivatie vooral politiek gedreven is. Dat hoort niet, demonstraties om politieke redenen saboteren. Dat hebben we nu al te vaak gezien in de afgelopen weken.

De Farmers Defence Force (FDF) heeft in ieder geval al een juridisch bezwaar ingediend; onderaan het artikel meer daarover. De beschikking van de veiligheidsregio was ook aan sympathisanten van het boerenprotest gericht, dus je mag je als burger aangesproken voelen en bezwaar indienen. Als je mee wilt doen met het maken van bezwaar, dan kun je onderaan dit artikel ook uitleg vinden over hoe je dat het beste kunt doen. Hieronder presenteer ik een open brief met mijn eigen bezwaren tegen deze gang van zaken.

OPEN BRIEF AAN DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO

Geachte heer Schuiling,

In uw beschikking van 6 juli jl. beperkt u het demonstratierecht in de gehele veiligheidsregio Groningen. U verbiedt de inzet van landbouwvoertuigen op wegen van 6 juli tot 13 juli. Daarbij richt u zich op de protesterende boeren alsook tot sympathisanten. Zelf ben ik een sympathisant met tevens een agrarisch belang. Hierdoor ben ik door u geadresseerd. Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid tot bezwaar zoals u die expliciet aanbiedt op pagina drie van uw brief.

U schetst risico’s voor de volksgezondheid. Ambulances zouden niet goed kunnen rijden, en het coronavirus zou weer toe kunnen slaan. (Want in die trekkers zitten ze zo dicht op elkaar? Kolder!) Politiediensten en de brandweer zouden teveel gehinderd worden. De door u geschetste risico’s lijken mij wat overdreven en ook te weinig urgent om daarom een zo zwaarwegende maatregel op te leggen. De inzet van landbouwvoertuigen is essentieel voor de boodschap, identiteit en uitvoerbaarheid van de legitieme protesten. Het recht op demonstratie is in onze democratie zwaarwegend.

Zo noemt Berend Roorda, als universitair docent verbonden aan het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, dat een boerenblokkade op de snelweg in principe onder het demonstratierecht valt. Wel kunnen daarbij beperkingen opgelegd worden, maar toch heeft het recht op demonstratie dikwijls de bovenhand, zo blijkt ook uit uitspraken op basis van het EVRM (Trouw, 1 oktober 2019). Update: Volgens Omrop Fryslân is Berend Roorda van mening dat het trekkerverbod wel is toegestaan, omdat andere vormen van demonstreren blijven toegestaan. De advocaat Tjalling van der Goot is dat niet met hem eens, en noemt de inperking onrechtmatig.

Uw besluit om in de gehele provincie demonstraties met landbouwvoertuigen met een totaalverbod te treffen overtuigt niet door de redelijkheid van de afweging. U bent niet selectief; u wijst niet essentiële wegen aan, maar treft een grote regio, waarbij uitzonderingen niet gemaakt worden. Het effect ervan is dat het boerenprotest daardoor zeer lastig gemaakt wordt in zijn herkenbaarheid in de publieke ruimte. Mogelijk is dat ook uw achterliggende motivatie geweest.

In plaats van een onmiddellijk verbod had u kunnen kiezen voor overleg met de betreffende boeren en hun organisaties. Het belang van de vrije doorgang voor hulpdiensten wordt, voor zover mij bekend, zeer breed gedragen door de boeren en ook door hun sympathisanten. Waar dit in het verleden toch in het gedrang kwam, zal dit eerder door miscommunicatie gebeurd zijn dan door bewuste kwaadwillendheid. Dat u een dergelijke kwaadwillendheid impliciet lijkt te suggereren stelt mij teleur.

Mij bekend is dat deelnemers aan boerenprotesten de afspraak hebben om onmiddellijk ruimte te maken voor hulpdiensten. Van eerdere boerenprotesten zijn online ook video’s te vinden waarbij ambulances snel tussen de tractoren door reden, die vlot uitweken voor zulke levensreddende diensten.

ambulance.mp4

Ook werd een spuitwagen van de politie, die vast kwam te zitten in de modder tijdens een boerenprotest, weer losgetrokken door boeren met tractoren.

spuitwagen.mp4

Verder noemt u de moedwillige beschadiging van overheidsgebouwen. Hier lijkt u meer begaan met “uw eigen hachje” dan met de democratische grondrechten. Laat u soms met opzet de context weg? De provinciebestuurders van Groningen bleven urenlang verstopt in het provinciehuis, wat onbetamelijk is voor mensen met een publieke functie. De publieke opinie was dan ook duidelijk: zelfs na dat incident met die provinciedeur was nog 73% van het publiek positief over het boerenprotest. De kosten van de schade aan de deur zijn vergoed door de boeren. Hier nu opnieuw op terugkomen, nadat die zaak zo keurig werd afgedaan, duidt op bevooroordeelde intenties van uw kant. Jammer!

Ronduit bijzonder vond ik de genoemde schade bij vliegveld Eelde. De NOS heeft daar met de gebruikelijke “objectiviteit” over gepubliceerd. Volgens de interim-directeur van het vliegveld zouden er tonnen schade ontstaan kunnen zijn. Kunnen zijn, ja, want die schade viel uiteindelijk nogal mee. Misschien komt dat wel omdat de boeren die het slot van het hek doorknipten al gezorgd hadden voor een vervangend slot, dat ze naast het hek legden. In computertermen noemen we dat ook wel een upgrade. Misschien is dat iets teveel nuance voor de staatsomroep, of voor uw College dat waakt over de veiligheid van Groningen.

Uw wel erg algemene en opportunistische maatregelen voor Groningen, die nu door Drenthe zijn overgenomen, bewijzen vooral hoe belangrijk het is om het democratische grondrecht op demonstratie te beschermen. Daarom roep ik u op om zo snel mogelijk de door u opgelegde beperking in te trekken en in de toekomst niet zo lichtvaardig tot zo’n beperking over te gaan.

Met vriendelijke groet,

Evert Mouw, MSc MA

Bijlage: Uw brief van 6 juli jl. met uw besluit Z/20/035808/72982.

REACTIE VAN DE FARMERS DEFENCE FORCE

De FDF heeft nog dezelfde dag gereageerd en voor de eigen achterban een mededeling uitgebracht. De woordkeuze en stijl zijn stevig aangezet, zoals dat gebruikelijk is voor de FDF. Dat past ook wel een beetje bij de emotie van de benadeelde boeren. Persoonlijk vind ik dat wel mooi 😉

provincies_plegen_inbreuk_op_rechten_boeren.pdf

Maar belangrijker nog: de ochtend erop werd een formeel bezwaarschrift per fax, per email en per post verzonden. Een knap stukje werk, juridisch doortimmerd, met ook duidelijke argumenten, opgesteld door de jurist Max Hazekamp. Namens de FDF, die dat dus ook kan.

Hoewel ik wel inzage heb gekregen in het bezwaarschrift, kan ik deze hier op dit moment nog niet delen omdat het eerst aan de ontvangers van het bezwaarschrift is om op zijn minst een bevestiging van ontvangst te geven. Mogelijk plaats ik het bezwaarschrift nog in de loop van deze week op deze plek, of misschien zal het via FDF kanalen verspreid worden — ik ga daar natuurlijk niet over.

De fax is nooit aangekomen, want het faxnummer van de veiligheidsregio Groningen bleek niet te werken. Van Max Hazekamp begreep ik dat hij drie pogingen gedaan heeft, om ’t daarna maar per email te sturen, in verband met de urgentie van de zaak. (En uiteraard gaat het ook via de aangetekende post.) Veiligheidsregio’s zijn er om in tijden van nood snel op te kunnen treden. Falende communicatiemiddelen zijn dan “niet zo handig”. Ze lijken drukker bezig te zijn met anti-boeren politiek bedrijven dan met daadwerkelijke veiligheid. Zucht. (Update: na enkele uren lukte het uiteindelijk toch om de fax over de lijn te zenden.)

Het voeren van juridische procedures is kostbaar. De FDF kan dit alleen voor elkaar boksen dankzij betalende leden. Overweeg eens om lid te worden.

ZELF BEZWAAR INDIENEN

Als je zelf bezwaar wilt indienen, dan heb ik een paar tips voor je. Hoe meer mensen bezwaar maken, hoe meer druk er ontstaat om de democratie te herstellen. Ieder gegrond bezwaar moet beantwoord worden. Hier een documentje om je op weg te helpen 🙂

zelf_bezwaar_maken.pdf

Hier ook de WOM beschikking voor de bijlage: wom_beschikking.pdf

Update: Veiligheidsregio Twente vindt zichzelf niet de aangewezen organisatie om zo’n inperking van het demonstratierecht op te leggen. Twente stelt dat die bevoegdheid bij de burgemeesters ligt. Vreemd, dat Twente de eigen bevoegdheden anders inschat dan Groningen, Drenthe en Friesland deden. Zie het artikel op RTV Oost.

Afgelopen zaterdag, 4 juli, stonden deze tractoren nog bij de parkeerplaats van de politie in Zwolle. Om aangifte te doen. Zo groot is het “gevaar” van deze tractoren, dat ze in Groningen en Drenthe het protest maar onmogelijk maken. Angstcultuur? Moeten angstige mensen onze veiligheid verzorgen?

Afgelopen zaterdag, 4 juli, stonden deze tractoren nog bij de parkeerplaats van de politie in Zwolle.

Reacties

✉ P. Jansen op 2020-07-07

De Groningse “bestuurders” bestaan dus toch nog, hoewel ze de Groningse inwoners tientallen jaren hebben verraden en we ze niet zagen of hoorden. En nu zijn de boeren weer aan de beurt. Je moet wat doen voor je baantje. Schande

✉ Jan op 2020-07-07

Wie saboteerde er nu? Is het blokkeren van wegen en distributie centra geen sabotage?
Protesteer zonder tractoren. Dat mag wel. Met z’n allen in optocht door Leeuwarden of zo. Zonder tractoren kan je ok van je laten horen.

✉ ML op 2020-07-07

Ben jij ook bang voor trekkers Jan?

✉ Hendrik Schepers op 2020-07-08

Ik ondersteun elke actie van de boeren, de opgelegde onrechtmatige belemmering van de provincies of Burgermeesters zijn onjuist en onrechtmatig. Maar men doet dit omdat dit in lijn is met de Marxcistische agenda van deze coalitie, die dood door schuld en grove nalatigheid in deze gecreëerde crisis het land in een economische crisis wil storten. Onze kwakzalver Hugo de Jonge die het gebruik van Hydroxychloroquine heeft verboden in eerste lijn, wil ons allemaal vaccineren met gif. En de boeren moeten plaats maken voor de Tristate plannen waarop de bouwland goedkoop kunnen worden om bouwplannen te realiseren voor de miljoenen nog te importeren kansenpareltjes. Dus ga vooral door en hopelijk sluiten de wakkere burgers zich hierbij aan, de negatieve burgers zijn meelopers van deze coalitie.


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.